PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (POZ)

Podstawowa Opieka Zdrowotna realizowana jest od 8:00-18:00
Obecnie Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Jaworzynie Śl. świadczy usługi medyczne w tym zakresie w ramach :

A. Poradni dla Dzieci ( chorych i zdrowych ) – gdzie przyjmują lekarze pediatrzy:

 • lek. med. pediatra Jolanta Mikołajczyk
 • lek. med. pediatra Barbara Lenard

B. Poradnia dla Dorosłych :

 • lek. med. specj. chirurg Józef Lewandowski
 • lek. med. specj. chorób wewnętrznych, diabetolog Małgorzata Mizik – Łukowska
 • lek. med. specj. medycyny rodzinnej Andrzej Królak
 • lek. med. specj. chorób płuc Anna Gruszczyńskaa – Sobiech
 • lek. med. chorób wewnętrznych Paweł Lenard

POZ – to także opieka pielęgniarki środowiskowej , pielęgniarki medycyny szkolnej oraz położnej środowiskowej :

 • pielęgniarka środowiskowa Wioletta Kafel
 • pielęgniarka środowiskowa Teresa Kantor-Malarz
 • pielęgniarka środowiskowa Marzena Litwicka
 • pielęgniarka środowiskowa Leontyna Śliwak
 • położna środowiskowa Bożena Bojarska
 • pielęgniarka medycyny szkolnej Anita Gęglawy
 • pielęgniarka medycyny szkolnej Halina Kaniewska

Punkt szczepień

Gabinet zabiegowy

Poradnia Medycyna Pracy   

 • lek.med. spej. medycyny pracy Beata Raczyńska

AMBULATORYJNA OPIEKA  SPECJALISTYCZNA (AOS):

 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia ginekologiczno – położnicza
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia otolaryngologiczna
 • Badanie słuchu
 • Poradnia okulistyczna

STOMATOLOGIA

GABINET FIZYKOTERAPII

LABORATORIUM  ANALITYCZNE