PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

 
Program profilaktyki raka szyjki macicy
Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia – organizatorów programu badań przesiewowych, do bezpłatnej cytologii uprawnione są panie w wieku 25-59 lat aktualnie objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ. Gdy kobieta ma mniej niż 25 lat powinna chodzić na cytologię co roku w ramach corocznej, rutynowej wizyty ginekologicznej.

Badanie w ramach programu może być wykonane bez skierowania i raz na 3 lata, chyba że kobieta należy do grupy podwyższonego ryzyka – wówczas badanie może być powtarzane co roku.

Do grupy podwyższonego ryzyka należą między innymi panie:

  • leczone z powodu dysplazji szyjki macicy średniego lub dużego stopnia (CIN2 CIN3)
  • leczone wcześniej z powodu raka szyjki macicy
  • z potwierdzoną infekcją HPV (wirusem brodawczaka typu wysokoonkogennego)
  • z niedoborem odporności (np. z powodu przyjmowania leków immunosupresyjnych)
  • zakażone wirusem HIV

Natomiast kobiety, u których w wymazach cytologicznych nie stwierdzono obecności komórek ze strefy przekształceń czy z endocervix, lub u których poprzednie wymazy nie były czytelne (nie do oceny) z powodu nadmiaru leukocytów (stan zapalny – kontrola po leczeniu), czy też erytrocytów, bądź komórek atroficznych (kontrola po tzw. hormonalnym teście Meigsa) – kontrolne badanie cytologiczne w ramach programu powinny mieć wykonane w terminie do kilku miesięcy.

Jak przygotować się do badania

Duży wpływ na prawidłowe wykonanie badania cytologicznego oraz późniejszą ocenę rozmazu ma sama kobieta.

Przestrzeganie zamieszczonych niżej reguł postępowania zwiększy szanse na uzyskanie obiektywnego wyniku:

Zapamiętaj!

na 24 godziny przed pobraniem wymazu:

– żadnych leków dopochwowych

– żadnych irygacji dopochwowych

– powstrzymaj się od stosunków płciowych

Zgłoś się min. 2 dni po ostatnim dniu miesiączki i nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem miesiączki.