Kiedy skorzystać ze świadczeń medycznych w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej?

W sytuacjach nowych zachorowań lub zaostrzeń dolegliwości w przebiegu schorzeń przewlekłych, które wystąpią w nocy, lub w dni wolne od pracy, można skorzystać ze świadczeń medycznej opieki nocnej i świątecznej, realizowanej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. W tym celu należy udać się do dyżurnego ambulatorium. W ambulatorium dyżuruje lekarz i pielęgniarka. W ramach opieki nocnej i świątecznej udzielane są lekarskie porady ambulatoryjne, a w sytuacjach tego wymagających także wizyty domowe.

Świadczenia udzielane są:

 1. w dni wolne od pracy i święta całodobowo
 2. w dni   robocze od godz. 18.00 – 8.00,

Ambulatoria znajdują się w:

 1. Świdnicy przy ul. Leśnej 31   tel. 74/ 662-27-80 oraz 726-544-321
 2. Strzegomiu przy ul. Armii Krajowej 23  tel. 74/662-29-70
 3. Świebodzicach przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3-7 (Szpital „MIKULICZ”)  tel. 74/662-29-80

W przypadkach wymagających wizyty domowej można ją zgłosić pod nr tel. 74/662-27-80, 74/662-29-70 lub 726-544-321 w godzinach pracy jak wyżej.

Ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej można skorzystać wtedy, gdy:

 • nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia,
 • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • mamy istotne obawy, że oczekiwanie na otwarcie przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i nasz stan zdrowia.

Uzasadnieniem dla skorzystania ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej mogą też być następujące sytuacje:

 • zaostrzenie lub nasilenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
 • Infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (>39 st.), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
 • zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu
 • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
 • zaburzenia psychiczne, z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe.

Ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej – wizyty w domu chorego — można skorzystać wtedy, gdy stan pacjenta  ewidentnie nie pozwala na udanie się do ambulatorium ( pacjent nie chodzący, przewlekle chory ).

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.