Samorządowy Program Profilaktyki Raka Jelita Grubego

Samorząd województwa realizuje Program Profilaktyki Raka Jelita Grubego. Inicjatorem programu jest wicemarszałek Marcin Krzyżanowski. Program realizowany jest we współpracy z marszałkowskim szpitalem – Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Program profilaktyki raka jelita grubego oparty jest na szybkich testach, dzięki którym możliwe jest oznaczenie krwi utajonej w kale, niewidocznej gołym okiem. Testy są pierwszym etapem w diagnostyce raka jelita grubego i uzupełniają w tym zakresie badania przesiewowe – kolonoskopię. Pacjent wraz z pozytywnym wynikiem testu otrzymuje informację gdzie może wykonać badanie kolonoskopowe, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków najbliższych miejscu jego zamieszkania. W ten sposób, jeśli wykryte zostaną zmiany nowotworowe, pacjent trafia na ścieżkę kompleksowej opieki onkologicznej.

Program skierowany jest do następujących grup wiekowych:

 • Osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego
 • Osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnie, u którego rozpoznano raka jelita grubego
 • Osoby w wieku 25 – 49 lat, ze stwierdzoną mutacją genetyczną

Osoby chcące wziąć udział w Programie, po wypełnieniu ankiety uczestnictwa, mogą pobrać bezpłatny zestaw testowy do samodzielnego wykonania w domu. Wykonany test należy złożyć w placówce z której został pobrany, a po około 14 dniach, w tej samej placówce, na uczestnika będzie czekał gotowy wynik badania.

 

Program profilaktyki raka szyjki macicy

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia – organizatorów programu badań przesiewowych, do bezpłatnej cytologii uprawnione są panie w wieku 25-59 lat aktualnie objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ. Gdy kobieta ma mniej niż 25 lat powinna chodzić na cytologię co roku w ramach corocznej, rutynowej wizyty ginekologicznej.

Badanie w ramach programu może być wykonane bez skierowania i raz na 3 lata, chyba że kobieta należy do grupy podwyższonego ryzyka – wówczas badanie może być powtarzane co roku.

Do grupy podwyższonego ryzyka należą między innymi panie:

 • leczone z powodu dysplazji szyjki macicy średniego lub dużego stopnia (CIN2 CIN3)
 • leczone wcześniej z powodu raka szyjki macicy
 • z potwierdzoną infekcją HPV (wirusem brodawczaka typu wysokoonkogennego)
 • z niedoborem odporności (np. z powodu przyjmowania leków immunosupresyjnych)
 • zakażone wirusem HIV

Natomiast kobiety, u których w wymazach cytologicznych nie stwierdzono obecności komórek ze strefy przekształceń czy z endocervix, lub u których poprzednie wymazy nie były czytelne (nie do oceny) z powodu nadmiaru leukocytów (stan zapalny – kontrola po leczeniu), czy też erytrocytów, bądź komórek atroficznych (kontrola po tzw. hormonalnym teście Meigsa) – kontrolne badanie cytologiczne w ramach programu powinny mieć wykonane w terminie do kilku miesięcy.

Jak przygotować się do badania
Duży wpływ na prawidłowe wykonanie badania cytologicznego oraz późniejszą ocenę rozmazu ma sama kobieta.

Przestrzeganie zamieszczonych niżej reguł postępowania zwiększy szanse na uzyskanie obiektywnego wyniku:

Zapamiętaj!
na 24 godziny przed pobraniem wymazu:

 • żadnych leków dopochwowych
 • żadnych irygacji dopochwowych
 • powstrzymaj się od stosunków płciowych

Zgłoś się min. 2 dni po ostatnim dniu miesiączki i nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem miesiączki.