Podstawowa Opieka Zdrowotna realizowana jest w od godz. 8: 00 -18: 00

Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Jaworzynie Śl. świadczy usługi medyczne w tym zakresie w ramach:

A. Poradnia dla dzieci (chorych i zdrowych) – gdzie przyjmują lekarze pediatrzy:

 • lek. med. pediatra Jolanta Mikołajczyk
 • lek. med. pediatra Barbara Lenard
 • lek. med. pediatra Kazimiera Wesołowska – Buba

B. Poradnia dla Dorosłych:

 • lek. med. Paweł Lenard
 • lek. med. Piotr Olszewski
 • lek. med. Beata Raczyńska
 • lek. med. Xavier Dobrzański
 • lek. med. Mirosława Popławska
 • lek. med. Maciej Ornat
 • lek. med. Bogusław Porochoński

POZ – to także opieka pielęgniarki środowiskowej, pielęgniarki medycyny szkolnej oraz położonej środowiskowej:

 • pielęgniarka środowiskowa Wioletta Kafel
 • pielęgniarka środowiskowa Teresa Kantor-Malarz
 • pielęgniarka środowiskowa Marzena Litwicka
 • pielęgniarka środowiskowa Leontyna Śliwak
 • położna środowiskowa Bożena Bojarska
 • pielęgniarka medycyny szkolnej Anita Gęglawy
 • pielęgniarka medycyny szkolnej Halina Kaniewska

Punkt szczepień

Gabinet zabiegowy

Poradnia Medycyna Pracy  

 • lek. med. spec. medycyny pracy Beata Raczyńska

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (AOS):

 • Poradnia chirurgii ogólnie
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia ginekologiczno – położnicza
 • Poradnia otolaryngologiczna w ramach POZ

STOMATOLOGIA

GABINET FIZYKOTERAPII

LABORATORIUM ANALITYCZNE – Punkt pobrań ALAB